Zaburzenia neurologiczne to choroby ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Innymi słowy, mózgu, rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych, nerwów obwodowych, korzeni nerwowych, autonomicznego układu nerwowego, złącza nerwowo-mięśniowego i mięśni. Zaburzenia te obejmują padaczkę, chorobę Alzheimera i inne demencje, choroby naczyniowo-mózgowe, w tym udar mózgu, migrenę i inne zaburzenia bólów głowy, stwardnienie rozsiane, chorobę Parkinsona, neuroinfekcje, guzy mózgu, zaburzenia układu nerwowego spowodowane urazem głowy oraz zaburzenia neurologiczne wynikające z niedożywienia.

Wiele infekcji bakteryjnych (np. prątki gruźlicy, Neisseria meningitides), wirusowych (np. ludzki wirus niedoboru odporności (HIV), enterowirusy, wirus Zachodniego Nilu, Zika), grzybiczych (np. kryptokok, Aspergillus) i pasożytniczych (np. malaria, Chagas) może wpływać na układ nerwowy. Objawy neurologiczne mogą wystąpić z powodu samej infekcji lub z powodu odpowiedzi immunologicznej.

Zaburzenia neurologiczne dotykają setki milionów ludzi na całym świecie. Co roku z powodu udaru mózgu umiera ponad 6 milionów ludzi; ponad 80% tych zgonów ma miejsce w krajach o niskim i średnim dochodzie. Ponad 50 milionów ludzi na świecie choruje na padaczkę. Szacuje się, że na świecie żyje 47,5 mln osób cierpiących na demencję, przy czym co roku odnotowuje się 7,7 mln nowych przypadków – choroba Alzheimera jest najczęstszą przyczyną demencji i może przyczyniać się do 60-70% przypadków. Częstość występowania migreny wynosi ponad 10% na całym świecie.

Related Posts