Rak kości może rozpocząć się w każdej kości w organizmie, ale najczęściej dotyka miednicy lub kości długich w ramionach i nogach. Rak kości jest rzadki, stanowi mniej niż 1 procent wszystkich nowotworów. W rzeczywistości, nienowotworowe guzy kości występują znacznie częściej niż nowotworowe.

Termin “rak kości” nie obejmuje nowotworów, które rozpoczynają się w innym miejscu w organizmie i rozprzestrzeniają się (dają przerzuty) na kości. Zamiast tego, nowotwory te są nazywane w zależności od miejsca, w którym się rozpoczęły, np. rak piersi, który dał przerzuty do kości.

Niektóre rodzaje raka kości występują głównie u dzieci, podczas gdy inne dotykają głównie dorosłych. Najczęstszym sposobem leczenia jest usunięcie chirurgiczne, ale można również zastosować chemioterapię i radioterapię. Decyzja o zastosowaniu chirurgii, chemioterapii lub radioterapii jest uzależniona od rodzaju leczonego raka kości.

Przyczyna większości nowotworów kości jest nieznana. Niewielka liczba nowotworów kości została powiązana z czynnikami dziedzicznymi, podczas gdy inne są związane z wcześniejszą ekspozycją na promieniowanie.

Rodzaje raka kości
Osteosarcoma
OsteosarcomaOtwórz wyskakujące okienko dialogowe
Nowotwory kości dzieli się na odrębne typy w zależności od rodzaju komórki, w której nowotwór się rozpoczął. Do najczęstszych typów raka kości należą:

Osteosarcoma. Osteosarcoma jest najczęstszą postacią raka kości. W tym nowotworze komórki nowotworowe wytwarzają kość. Ta odmiana raka kości występuje najczęściej u dzieci i młodych dorosłych, w kościach nogi lub ręki. W rzadkich przypadkach osteosarcoma może powstać poza kośćmi (osteosarcoma pozaszkieletowa).
Chondrosarcoma. Chondrosarcoma jest drugą co do częstości występowania formą raka kości. W tym nowotworze komórki nowotworowe wytwarzają chrząstkę. Chondrosarcoma występuje zwykle w miednicy, nogach lub ramionach u osób dorosłych w średnim i starszym wieku.
Mięsak Ewinga. Guzy mięsaka Ewinga najczęściej powstają w miednicy, nogach lub ramionach dzieci i młodych dorosłych.
Czynniki ryzyka
Nie jest jasne, co powoduje raka kości, ale lekarze odkryli, że pewne czynniki są związane ze zwiększonym ryzykiem, w tym:

Wrodzone zespoły genetyczne. Niektóre rzadkie zespoły genetyczne przekazywane rodzinnie zwiększają ryzyko zachorowania na raka kości, w tym zespół Li-Fraumeni i dziedziczna siatkówczak.
Choroba Pageta kości. Choroba Pageta kości, występująca najczęściej u starszych osób dorosłych, może zwiększać ryzyko rozwoju raka kości w późniejszym okresie.
Radioterapia z powodu raka. Narażenie na duże dawki promieniowania, takie jak te podawane podczas radioterapii z powodu raka, zwiększa ryzyko wystąpienia raka kości w przyszłości.

Related Posts