Wpływ wapnia na krzepliwość krwi

Wapń, kojarzony głównie ze zdrowiem kości i zębów, tak naprawdę spełnia w naszym organizmie wiele innych ważnych funkcji. Zaliczamy do nich m.in. wpływ na prawidłową krzepliwość krwi.

Krew w stanie płynnym krąży w naczyniach tętniczych i żylnych organizmu. Kiedy jednak dojdzie do przerwania ciągłości ścian naczyń krwionośnych w wyniku uszkodzenia lub urazu, powinien powstać skrzep, którego celem jest zahamowanie krwawienia. Jednocześnie krzepliwość krwi musi być utrzymana na odpowiednim poziomie, aby skrzep nie powstał w świetle naczynia.

Mechanizmy krzepnięcia krwi

Zarówno krzepnięcie krwi, jak i proces jej ciągłego krążenia w naczyniach tętniczych i żylnych, warunkuje między innymi tak zwaną homeostazę, która — w dużym skrócie — przyczynia się do tego, że układy krzepnięcia i fibrynolizy (rozpuszczenia skrzeplin) pozostają w równowadze. Dzięki temu krew może krążyć w naczyniach, ale się z nich nie wylewa ani nie dochodzi do powstawania skrzepów w ich świetle. Z kolei podczas urazu, a więc kiedy krew wydostaje się poza naczynia krwionośne, zachodzi proces krzepnięcia krwi. Skrzep pojawiający się w miejscu rany ma na celu zahamowanie dalszego krwawienia[1].
Utrzymanie prawidłowych mechanizmów krzepnięcia krwi jest, więc potrzebne dla prawidłowego gojenia się ran.

Do składników, które są istotne dla aktywacji procesów krzepnięcia, zaliczamy jony wapnia (Ca2+).[2].

Rola wapnia w procesie krzepnięcia krwi

Chociaż w płynie pozakomórkowym, w tym we krwi, znajduje się tylko 1% wapnia, to jednak jony wapnia (Ca2+) są istotne dla prawidłowego przebiegu krzepnięcia oraz wytwarzania osoczowego czynnika determinującego prawidłowość tego procesu. Część wapnia krążącego we krwi jest związana z białkiem (albuminą), a pozostałą część stanowi wapń wolny, czyli wapń zjonizowany. To właśnie od stężenia wapnia zjonizowanego zależy prawidłowe krzepnięcie krwi[3].

[1] Frołow M., W jaki sposób krzepnie krew?, https://www.mp.pl/pacjent/zakrzepica/wszystkoozakrzepicy/zakrzepicazylna/63171,w-jaki-sposob-krzepnie-krew, [dostęp: 25.12.2020]- POWOŁYWANIE CHOĆBY W ŹRÓDŁACH DANYCH O CHOROBACH TAKICH JAK ZAKRZEPICA JEST RYZYKOWNE

[2]  Czapla J., Skalski H.J., Zaburzenia hemostazy w kardiochirurgii, http://www.kardiochirurgiadziecieca.cm-uj.krakow.pl/r118.pdf, s. 297, [dostęp: 25.12.2020]

[3] Drabczyk R., Hiperkalcemia, https://www.mp.pl/pacjent/objawy/176021,hiperkalcemia, [dostęp: 25.12.2020]

Related Posts